Produktová nabídka tepelných čerpadel země vodaTepelné čerpadlo země-voda

Tepelná čerpadla země-voda získávají energii uloženou v zemi, či podzemní vodě. Princip fungování tepeleného čerpadla je znám již přes 100 let. Základní princip lze nalézt například v ledničce, která odebírá teplo z potravin a zadní stranou jej vypouští do místnosti.

Vrchní část půdy se během léta nahřívá slunečními paprsky a získané teplo v sobě akumuluje. Vedle slunečních paprsků může půda teplo absorbovat také ze srážek či vzduchu. Uložené teplo je poté možné díky technologii tepelného čerpadla odčerpávat a používat k ohřevu vody a topení.

Princip fungování tepelného čerpadla země-voda

Teplo se z půdy či vody získává pomocí do země uložených plastových hadic, v kterých cirkuluje nemrznoucí směs. Tato směs neohrožuje životní prostředí a slouží jako médium pro přenos tepla. Ve výměníku tepla dochází k přenosu energie z primárního média do chladiva. Chladivo získáním tepla z primárního média přechází do plynného stavu a přechází do kompresoru, kde je stlačeno a tím se dále zvýší jeho teplota. V kondenzátoru (výměníku tepla) se chladivo ochladí a přejde opět do kapalného stavu. Jeho energie se zde předala topnému médiu, které slouží k vytápění, systému ohřevu vody nebo ohřevu vzduchu. Expanzní ventil reguluje průtok chladiva okruhem a udržuje tak tlakový rozdíl mezi jeho vysokotlakou a nízkotlakou částí.

Na co myslet před pořízením tohoto typu tepelného čerpadla

Tento typ tepelného čerpadla vyžaduje určitou míru plánováni ještě před samotným pořízením čerpadla. Energii uloženou v zemi či vodě lze čerpat pomocí plošného zemního kolektoru, nebo pomocí hlubinného vrtu. Oba způsoby vyžadují určitý zásah do okolí vašeho domu.

Plošný zemní kolektor u tepelného čerpadla země vodaPro a proti plošnému zemnímu kolektoru

Pokud vlastníte pozemek s dostatečně velkou plochou, může pro vás být tento způsob vhodný. Je třeba ale myslet na to, že půda nad zemními kolektory nesmí být za žádných okolností neprodyšně zakryta. Pokud tedy chcete mít na své zahradě bazén, je třeba dobře naplánovat, kde budou hadice nataženy. Pro samotnou instalaci zemních kolektorů není potřeba žádné povolení. Hadice se ukládají cca 20 cm pod úroveň nezamrzné hloubky.

Pro:

Relativně levná varianta v porovnání s hlubinným vrtem.

Proti:

Při instalaci je potřeba vykopat drážky v zemi pro umístění hadic. Toto může odradit zvlášť ty, kteří mají krásný trávník.

Pro a proti hlubinnému vrtu

Hlubinný vrt v kombinaci s tepelným čerpadlem země vodaPro majitele domu s menší parcelou může být hlubinný vrt vhodným řešením jelikož zabírá minimum prostoru. Hlubinný vrt je realizován až do hloubky tzv. podpovrchové geotermální vrstvy. V této vrstvě se skrývá zdroj tepla, který má téměř konstantní teplotu a lze jej využívat celoročně. Velikost budovy nehraje v případě hlubinného vrtu roli a lze jej realizovat pro jakýkoliv typ a velikost.

Tento typ zemního kolektoru může být v různých oblastech také nazýván „kolektor ve vrtu“, nebo „vertikální kolektor“. Toto řešení je obzvláště vhodné pro ty, kteří hledají alternativu k vytápění fosilními palivy. Stejně jako u plošného kolektoru v uzavřeném systému cirkuluje nemrznoucí směs (směs vody s prostředkem proti zamrzání). Podle požadovaného výkonu vašeho tepleného čerpadla určíme potřebnou hloubku vrtu a jejich počet. Hadice se po vložení do vrtu zasypou a upěchují, aby bylo dosaženo dokonalého přenosu tepla.

Pro:

Hlubinné vrty lze realizovat i na těch nejmenších parcelách. Konstantní teplota v geotermální vrstvě.

Proti: 

Vyšší pořizovací náklady.

Vhodně zvolené tepelné čerpadlo země/voda může být vaším jediným zdrojem tepla a teplé užitkové vody.

Naše firma sídlíci v Opavě, vám nabídne kompletní servis v podobě pomoci s výběrem vhodného typu a modelu tepelného čerpadla a také se samotnou realizací a instalací.

Nabízená tepelná čerpadla země-voda značky Nibe

NIBE F1126

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1126

Tepelné čerpadlo pro jednoduché systémy vytápění. Je vhodné pro podlahové vytápění i radiátory. Má intuitivní ovládání a je možné jej kombinovat s externím zásobníkem teplé vody.

10_let_zaruka  Záruka 10 let na kompresor v ceně.
 14 Řízení ohřevu teplé vody.
 40 Vhodné pro připojení jak k novým systémům s podlahovým vytápěním, tak ke staršímu vytápění s radiátory.

Hlavní vlastnosti

 • Pro vytápění a ohřev teplé vody
 • Velmi jednoduchá instalace
 • Snadné ovládání pro uživatele
 • Černobílý grafický displej s intuitivními ikonami
 • Nadčasový design
 • USB port pro update a zálohování nastavení
 • Kvalitní tepelná izolace pro minimální tepelné ztráty
 • Oběhová čerpadla s řízením 0-100%, nastavitelné z ovládacího panelu
 • Velmi tiché díky unikátní konstrukci
 • Švédská kvalita, přijatelná cena
 • Záruka 10 let na kompresor v ceně
 • Možnost prodloužení záruky na tepelné čerpadlo na 5 let

Popis produktu

Tepelné čerpadlo NIBE F1126 je tepelné čerpadlo systému země/voda, voda/voda pro ekologické vytápění vašeho domova. Tepelné čerpadlo NIBE F1126 je navrženo tak, aby zajistilo tepelný komfort. V kombinaci s externím zásobníkem zajistí i ohřev vody pro vaši domácnost ekonomicky a šetrně k životnímu prostředí.

Tepelné čerpadlo NIBE F1126 je určeno pro jednoduché systémy vytápění a ohřev teplé vody. Skládá se z modulu tepelného čerpadla, doplňkového elektrokotle, oběhových čerpadel, trojcestného ventilu pro ohřev teplé vody a inteligentního řídícího systému. Tepelné čerpadlo NIBE F1126 se připojuje na primární a topný okruh. V tepelném čerpadle je výparník, ve kterém cirkuluje primární médium (nemrznoucí kapalina), které odebírá energii ze země či spodní vody. Tato energie je předávána ve výparníku chladivu, které se zde vypařuje a dále proudí do kompresoru, kde je stlačeno, čímž se výrazně zvýší jeho teplota. Horké chladivo předá svoji energii v kondenzátoru topné vodě, která následně ohřívá topný systém či teplou vodu.

Hlavní výhody

Uživatelsky jednoduché

Použitím černobílého unikátního intuitivního ovládacího panelu můžete rychle a jednoduše nastavit vnitřní klima ve Vašem domě.

Nadčasový design

NIBE celý svůj sortiment tepelných čerpadel a příslušenství vyrábí modulárně tak aby se tepelná čerpadla i zásobníkové ohřívače daly kombinovat a designově ladily.

Neuvěřitelná tichost

Maximálním důrazem na izolaci jsou tepelná čerpadla NIBE natolik tichá, že se budete chodit přesvědčit, zda jsou v provozu.

Varianty

Tepelné čerpadlo NIBE F1126 je vyráběno ve čtyřech výkonových variantách: 5 kW, 6 kW, 8 kW a 12 kW.

Technické parametry

Typ NIBE F1126 NIBE F1126 5 kW NIBE F1126 6 kW NIBE F1126 8 kW NIBE F1126 12 kW
Energetická třída – štítek sestavy teplota 35 °C, se zahrnutím vlivu regulátoru A2-Right-MediumGreen A2-Right-MediumGreen A3-Right-DarkGreen A2-Right-MediumGreen
Výška 1 500 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 620 mm
Hmotnost 155 kg 160 kg 170 kg 175 kg

Odborné poradenství a cenová kalkulace zdarma

Kontaktujte naše odborníky a poraďte se o správném typu čerpadla pro Vaší situaci. Dle vybraného typu a výkonové varianty Vám poté našleme nezávaznou cenovou nabídku.

Kontaktní formulář | Přejít na kontakt

NIBE F1145

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1145

Univerzální tepelné čerpadlo s vynikající účinností a se skvělými možnostmi ovládání. Je vhodné do všech typů objektů, pro nové podlahové vytápění i pro starší systémy vytápění s radiátory.

10_let_zaruka Záruka 10 let na kompresor v ceně.
 40  Vhodné pro připojení jak k novým systémům s podlahovým vytápěním, tak ke staršímu vytápění s radiátory.
 22  Nástroj pro dálkovou správu NIBE Uplink, abyste získali úplnou kontrolu nad vaším topným systémem. Systém umožňuje i přímé informování servisního technika emailem o stavu tepelného čerpadla.

Hlavní vlastnosti

 • Mimořádně vysoký topný faktor (COP)
 • Velmi tichý provoz
 • Extrémně jednoduchá instalace
 • Velký barevný ovládací panel s intuitivní obsluhou
 • Srozumitelné ovládací prvky usnadňují řízení a ovládání tepelného čerpadla
 • Ovládání podle několika topných křivek (otopná tělesa, podlahové topení, VZT…)
 • Provoz chlazení (s příslušenstvím)
 • Hodiny reálného času
 • Časovač pro změny teplot v topných okruzích
 • Časovač pro řízení ohřevu teplé vody
 • Komunikaci a řízení prostřednictvím mobilního telefonu (vyžaduje příslušenství)
 • NIBE Uplink – dálková správa přes internet
 • USB port pro aktualizaci softwaru a zálohování nastavení
 • Ovládání ohřevu až dvou nezávislých bazénů
 • Záznam alarmů (poruchových stavů) pro usnadnění servisu
 • Relé měkkého startu kompresoru
 • Možnost pracovat až s osmi různými topnými okruhy
 • Zobrazení teplot v chladícím okruhu
 • Spojování do kaskád až 9x TČ včetně kombinací s typem F1345
 • Záruka na kompresor 10 let v ceně

Popis produktu

Tepelné čerpadlo NIBE F1145 je určené pro vytápění rodinných a vícegeneračních domků i budov pro průmyslové využití. Tepelné čerpadlo NIBE F1145 je všestranně využitelné zařízení vybavené inteligentním řídicím systémem. Řízení je též připraveno pro bivalentní vytápěcí režim v kombinaci s olejovým nebo plynovým kotlem. V tepelném čerpadle jsou instalována energeticky úsporná výkonově řízená oběhová čerpadla jak pro topný okruh, tak pro okruh primární. Topné těleso instalované z výroby má nastavitelný příkon až 9 kW, vždy spínané kaskádně až v sedmi výkonových stupních.

Hlavní výhody

Mimořádně účinné

Díky vysoce účinnému kompresoru a dostatečně dimenzovanému okruhu chladiva dosahuje tepelné čerpadlo NIBE F1145 vysoké účinnosti. S tím souvisí i vysoký topný faktor (COP), který dosahuje hodnoty 4,62 při vstupní teplotě primárního média 0°C a výstupní teplotě topného média 35°C.

Tepelné čerpadlo NIBE F1145 má konstrukčně kompresor a okruh chladiva umístěn v odděleném modulu, což usnadňuje jeho servis.  Tepelné čerpadlo NIBE F1145 má zabudované flexibilní hadice pro zamezení přenosu vibrací a energeticky úsporná výkonově řízená oběhová čerpadla. Primární okruh a topné okruhy se připojují k jednotce shora, což usnadňuje instalaci. Primární okruh je možné připojit i z boku. Součástí dodávky jsou též filtry nečistot.

Tepelné čerpadlo NIBE F1145 je řízeno regulátorem, který zajišťuje optimální a bezpečný provoz. Na barevném LCD displeji se zobrazují přehledné informace o aktuálním stavu tepelného čerpadla, jeho době provozu i o všech důležitých teplotách. To znamená, že není nutné používat externí teplotní čidla.

Uživatelsky jednoduché

Použitím unikátního intuitivního ovládacího panelu, můžete rychle a jednoduše nastavit Vaše vnitřní klima v domě a naprogramovat dle Vašich představ a časových intervalů.

Nadčasový design

NIBE celý svůj sortiment tepelných čerpadel a příslušenství vyrábí modulárně tak aby se tepelná čerpadla i zásobníkové ohřívače daly kombinovat a designově ladily.

Neuvěřitelná tichost

Maximálním důrazem na izolaci, jsou tepelná čerpadla NIBE natolik tichá, že se budete chodit přesvědčit, zda jsou v provozu. Kompresor je obklopen dvojitou protihlukovou bariérou, díky které se podařilo dosáhnout velmi nízkých hodnot hlučnosti.

Vzdálená správa NIBE UPLINK™

Ovládejte a kontrolujte své tepelné čerpadlo pomocí NIBE Uplink přes internet nebo pomocí SMS z mobilního telefonu.

Tepelné čerpadlo NIBE F1245 je možné ihned bez dalšího příslušenství připojit k síti internet a využívat veškerý komfort NIBE Uplink. Kdekoliv a kdykoliv můžete zkontrolovat stav vašeho systému. Dokonce i váš servisní technik může být informován o případném alarmu pomocí e-mailu ihned po jeho vzniku.

Pokud není k dispozici připojení k síti internet je možné instalovat SMS komunikační modul. Po jeho instalaci můžete snižovat či zvyšovat pokojovou teplotu ještě před vaším příchodem domů, aktivovat ohřev extra teplé vody nebo jen zkontrolovat, zda vše funguje tak, jak má.

mobilního telefonu.

Možnosti propojení se systémy

Jednotku je možné připojit k nízkoteplotním otopným systémům jako jsou radiátory, konvektory nebo podlahové či stěnové topení.

Přímé připojení na nízkoteplotní otopný okruh radiátorů nebo podlahového topení. Teplota na výstupu do otopného systému se automaticky přizpůsobí aktuální venkovní teplotě. Propojení s existujícím olejovým či plynovým kotlem nebo kotlem na dřevo nebo s akumulační nádrží s ohřívačem vody. Tepelné čerpadlo NIBE F1145 je možné instalovat mnoha různými způsoby.

Je třeba vzít v úvahu teplotu v otopném systému, protože horní mezní teplota je u tepelného čerpadla nižší než například u olejového nebo plynového kotle.

V sestavě tepelného čerpadla je instalováno elektrické topné těleso, čidla teplot, přepínací ventil pro řízení ohřevu teplé TUV a sposta dalších funkcí je k dispozici jako příslušenství.

Topný okruh je možné v horkých letních dnech též využít k chlazení.

Varianty

Tepelné čerpadlo NIBE F1145 je vyráběno v sedmi výkonových variantách: 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW, 15 kW a 17 kW. Navíc jej lze zapojit do kaskády až devíti tepelných čerpadel včetně kombinace s typem F1345.Technická specifikace

Technické parametry

Název NIBE F1145 5 kW NIBE F1145 6 kW NIBE F1145 8 kW NIBE F1145 10 kW NIBE F1145 12 kW NIBE F1145 15 kW NIBE F1145 17 kW
Energetická třída – štítek sestavy teplota 35 °C, se zahrnutím vlivu regulátoru A3-Right-DarkGreen A3-Right-DarkGreen A3-Right-DarkGreen A3-Right-DarkGreen A3-Right-DarkGreen A3-Right-DarkGreen A2-Right-MediumGreen
Výška 1500 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 620 mm
Čistá hmotnost 160 kg 170 kg 180 kg 185 kg 190 kg 200 kg 205 kg

Odborné poradenství a cenová kalkulace zdarma

Kontaktujte naše odborníky a poraďte se o správném typu čerpadla pro Vaší situaci. Dle vybraného typu a výkonové varianty Vám poté našleme nezávaznou cenovou nabídku.

Kontaktní formulář | Přejít na kontakt

NIBE F1155

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1155

Tepelné čerpadlo s vynikajícím ročním topným faktorem díky automatickému přizpůsobení výkonu. Má velmi propracované a uživatelsky příjemné ovládání včetně dálkového přístupu a vynikající účinnost

 10_let_zaruka  Záruka 10 let na kompresor v ceně.
 33  Kompresor s řízeným výkonem, který se vždy přizpůsobí aktuální potřebě tepla a tak maximálně optimalizuje provozní náklady.
 22  Nástroj pro dálkovou správu NIBE Uplink, abyste získali úplnou kontrolu nad vaším topným systémem. Systém umožňuje i přímé informování servisního technika emailem o stavu tepelného čerpadla.

Hlavní vlastnosti

 • Automatické nastavení výkonu od 4 do 16 kW (nebo od 1,5 do 6 kW) podle aktuálních potřeb tepla pro danou budovu.
 • Mimořádně vysoká účinnost (SCOP)
 • Optimální roční topný faktor díky kompresoru s plynulou regulací výkonu
 • Minimální provozní náklady
 • Vysoký teplotní rozsah
  •  teplota na výstupu kompresorem až 65°C (s přídavným elektrokotlem 70°C)
  • teplota na zpátečce až 58°C
 • Plánování ohřevů (teplé vody a snižování či zvyšování teploty na výstupu, větrání apod.)
 • Příprava pro připojení dalšího externího ohřívače teplé vody, rekuperační jednotky, ohřevu bazénu, pasivní a aktivní chlazení atd.
 • Příprava pro řízení čtyř otopných systémů s různými provozními teplotami
 • USB port pro aktualizaci softwaru a zálohování nastavení
 • Záruka na kompresor 10 let v ceně

Hlavní výhody

Plynulá regulace výkonu

Plynulá regulace výkonu znamená, že se tepelné čerpadlo v kterémkoli okamžiku automaticky přizpůsobí požadavkům na vytápění budovy. Když je třeba více topného výkonu nebo více teplé vody, jeho výkon se zvýší, když je potřeba tepla nižší, sníží se příslušným způsobem otáčky kompresoru a výkon se sníží.

Vzhledem k tomu, že toto tepelné čerpadlo pracuje za optimálních provozních podmínek po celý rok, maximalizuje své přínosy a minimalizuje tak provozní náklady. 

Protože kompresor je řízen frekvenčním měničem, tepelné čerpadlo se neustále přizpůsobuje aktuální potřebě tepla pro vytápění domu. To vede ke zvýšení jeho celoroční průměrné účinnosti a nižším provozním nákladům, protože je vždy nastaven správný výkon bez zbytečného spínání dalších zdrojů.

Uživatelsky jednoduché

Použitím unikátního intuitivního ovládacího panelu můžete rychle a jednoduše nastavit a naprogramovat vnitřní klima v domě dle svých představ a časových intervalů.

Rozšiřujte, postavte bazén, renovujte...

Zvolíte-li tepelné čerpadlo NIBE F1155, získáváte možnost dalšího zvětšování vytápěných prostor. Jeho vysoký výkon (max. 16 kW) vám umožní v budoucnu rozšířit váš dům i postavit vytápěný bazén bez nutnosti zvyšování instalované kapacity tepelného čerpadla. Další výhodou je, že vyžaduje malý montážní prostor a snadno se instaluje.

Vzdálená správa NIBE UPLINK™

NIBE uvedlo na trh nejrychlejší, nejjednodušší a nejúčinnější nástroj pro dálkovou správu NIBE Uplink, abyste získali úplnou kontrolu nad vaším topným systémem. Tento systém je kompatibilní s tepelným čerpadlem NIBE F1155 již v základní verzi.

Tepelné čerpadlo NIBE F1155 je možné ihned bez dalšího příslušenství připojit k síti internet a využívat veškerý komfort NIBE Uplink. Kdekoliv a kdykoliv můžete zkontrolovat stav vašeho systému. Dokonce i váš servisní technik může být informován o případném alarmu pomocí e-mailu ihned po jeho vzniku.

Pokud není k dispozici připojení k síti internet je možné instalovat SMS komunikační modul. Po jeho instalaci můžete snižovat či zvyšovat pokojovou teplotu ještě před vaším příchodem domů, aktivovat ohřev extra teplé vody nebo jen zkontrolovat, zda vše funguje tak, jak má.

Technické parametry

Název  Hodnota
Energetická třída - štítek sestavy
teplota 35 °C, se zahrnutím vlivu regulátoru
A3-Right-DarkGreen
Jmenovitý výkon 1,5 - 6 kW 4 - 16 kW
Výška 1500 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 620 mm
Čistá hmotnost 150 kg 180 kg

Odborné poradenství a cenová kalkulace zdarma

Kontaktujte naše odborníky a poraďte se o správném typu čerpadla pro Vaší situaci. Dle vybraného typu a výkonové varianty Vám poté našleme nezávaznou cenovou nabídku.

Kontaktní formulář | Přejít na kontakt

NIBE F1226

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1226

Tepelné čerpadlo pro jednoduché systémy vytápění a ohřevu teplé vody. Má vestavěný nerezový zásobník teplé vody a intuitivní ovládání.

10_let_zaruka Záruka 10 let na kompresor v ceně.
 12  Vestavěný ohřívač teplé vody.
 40  Vhodné pro připojení jak k novým systémům s podlahovým vytápěním, tak ke staršímu vytápění s radiátory.

Hlavní vlastnosti

 • Pro vytápění a ohřev teplé vody
 • Velmi jednoduchá instalace
 • Snadné ovládání pro uživatele
 • Černobílý grafický displej s intuitivními ikonami
 • Nadčasový design
 • USB port pro update a zálohování nastavení
 • Kvalitní tepelná izolace pro minimální tepelné ztráty
 • Nerezový zásobník teplé vody 180 litrů
 • Velmi tiché díky unikátní konstrukci
 • Švédská kvalita, přijatelná cena
 • Záruka na kompresor 10 let v ceně
 • Možnost prodloužení záruky na tepelné čerpadlo na 5 let

Popis produktu

NIBE F1226 je tepelné čerpadlo systému země/voda , voda/voda pro ekologické vytápění vašeho domova, je navrženo tak, aby zajistilo tepelný komfort a teplou vodu pro vaší domácnost ekonomicky a šetrně k životnímu prostředí. Skládá se z tepelného čerpadla, nerezového ohřívače vody, doplňkového elektrokotle, oběhových čerpadel, trojcestného ventilu pro ohřev teplé vody a inteligentního řídícího systému.

Tepelné čerpadlo NIBE F1226 se připojuje na primární a topný okruh. V tepelném čerpadle je výparník, ve kterém cirkuluje primární médium (nemrznoucí kapalina), které odebírá energii ze země či spodní vody. Tato energie je předávána ve výparníku chladivu, které se zde vypařuje a dále proudí do kompresoru, kde je stlačeno, čímž se výrazně zvýší jeho teplota. Horké chladivo předá svoji energii v kondenzátoru topné vodě, která následně ohřívá topný systém či teplou vodu.

Hlavní výhody

Uživatelsky jednoduché

Použitím černobílého grafického displeje s intuitivními ikonami, můžete rychle a jednoduše nastavit Vaše vnitřní klima v domě a naprogramovat dle Vašich představ a časových intervalů.

Nadčasový design

NIBE celý svůj sortiment tepelných čerpadel a příslušenství vyrábí modulárně tak aby se tepelná čerpadla i zásobníkové ohřívače daly kombinovat a designově ladily.

Neuvěřitelná tichost

Maximálním důrazem na izolaci, jsou tepelná čerpadla NIBE natolik tichá, že se budete chodit přesvědčit, zda jsou v provozu.

 

Možnosti zapojení

Tepelné čerpadlo NIBE F1226 je určeno pro jednoduché systémy topení a ohřevu teplé vody.

Varianty

Tepelné čerpadlo NIBE F1126 je vyráběno ve čtyřech výkonových variantách: 5 kW, 6 kW, 8 kW a 12 kW.

Technické parametry

Typ NIBE F1226 NIBE F1226 6 kW NIBE F1226 8 kW NIBE F1226 12 kW
Energetická třída – štítek sestavy teplota 35 °C, se zahrnutím vlivu regulátoru A2-Right-MediumGreen A3-Right-DarkGreen A2-Right-MediumGreen
Objem zásobníku teplé vody 180 l
Výška 1 800 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 620 mm
Hmotnost 215 kg 225 kg 235 kg

Odborné poradenství a cenová kalkulace zdarma

Kontaktujte naše odborníky a poraďte se o správném typu čerpadla pro Vaší situaci. Dle vybraného typu a výkonové varianty Vám poté našleme nezávaznou cenovou nabídku.

Kontaktní formulář | Přejít na kontakt

NIBE F1245

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1245

Tepelné čerpadlo s vestavěným ohřívačem teplé vody vybavené inteligentním řídícím systémem. Má uživatelsky přívětivé ovládání a vyniká mimořádnou úsporností.

10_let_zaruka Záruka 10 let na kompresor v ceně.
 12  Vestavěný ohřívač teplé vody.
22  Nástroj pro dálkovou správu NIBE Uplink, abyste získali úplnou kontrolu nad vaším topným systémem. Systém umožňuje i přímé informování servisního technika emailem o vzniklé závadě.

Hlavní vlastnosti

 • Mimořádně vysoký topný faktor
 • Velmi tichý provoz
 • Extrémně jednoduchá instalace
 • Velký barevný ovládací panel s intuitivní obsluhou
 • Srozumitelné ovládací prvky usnadňují řízení a ovládání tepelného čerpadla
 • Ovládání několika topných křivek (otopná tělesa a podlahové topení, VZT…)
 • Provoz chlazení (s příslušenstvím)
 • Hodiny reálného času
 • Časovač pro změny teploty v topných okruzích
 • Časovač pro řízení ohřevu teplé vody
 • Příprava pro komunikaci a řízení prostřednictvím mobilního telefonu (vyžaduje příslušenství)
 • Ovládání ohřevu až dvou nezávislých bazénů
 • Záznam alarmů (poruchových stavů) pro usnadnění servisu.
 • USB port pro aktualizaci softwaru a zálohování nastavení
 • Relé měkkého startu kompresoru
 • Možnost pracovat až s osmi různými topnými okruhy
 • Zobrazení teplot v chladícím okruhu
 • Spojování do kaskád až 9x TČ včetně kombinací s typem F1345
 • Záruka na kompresor 10 let v ceně

Popis produktu

NIBE F1245 je kompletní tepelné čerpadlo systému země/voda, voda/voda pro vytápění rodinných a vícegeneračních domů a ohřev teplé vody ve vestavěném zásobníku o objemu 180 litrů.  Tepelné čerpadlo NIBE F1245 je produkt nové generace tepelných čerpadel NIBE, která jsou úspornější než jejich předchůdci, ale jsou především navržena pro velice jednoduché a uživatesky přátelské ovládání. Instalací NIBE F2145 si výrazně snížíte náklady na energie pro dům až o 80% a výrazně snížíte i produkci emisí. V tepelném čerpadle jsou instalována energeticky úsporná výkonově řízená oběhová čerpadla jak pro topný okruh, tak pro  okruh primární.

Hlavní výhody

Mimořádně účinné

Díky vysoce účinnému kompresoru a dostatečně dimenzovanému okruhu chladiva dosahuje tepelné čerpadlo NIBE F1245 vysoké účinnosti. S tím souvisí i vysoký topný faktor (COP), který dosahuje hodnoty 5,15 (EN 255) při vstupní teplotě primárního média 0°C a výstupní teplotě topného média 35°C.

Ohřev teplé vody

Tepelné čerpadlo NIBE F1245 dále obsahuje zásobník teplé vody o objemu 180 litrů. Topné těleso instalované z výroby má nastavitelný příkon až 9 kW, vždy spínané kaskádně až v sedmi výkonových stupních.

Uživatelsky jednoduché

Použitím unikátního intuitivního ovládacího panelu, můžete rychle a jednoduše nastavit Vaše vnitřní klima v domě a naprogramovat dle Vašich představ a časových intervalů.

Nadčasový design

NIBE celý svůj sortiment tepelných čerpadel a příslušenství vyrábí modulárně tak aby se tepelná čerpadla i zásobníkové ohřívače daly kombinovat a designově ladily.

Neuvěřitelná tichost

Maximálním důrazem na izolaci, jsou tepelná čerpadla NIBE natolik tichá, že se budete chodit přesvědčit, zda jsou v provozu. Kompresor je obklopen dvojitou protihlukovou bariérou, díky které se podařilo dosáhnout velmi nízkých hodnot hlučnosti. Tepelné čerpadlo NIBE F1245 má zabudované flexibilní hadice pro zamezení přenosu vibrací a energeticky úsporná výkonově řízená oběhová čerpadla.

Vzdálená správa NIBE UPLINK™

Ovládejte a kontrolujte své tepelné čerpadlo pomocí NIBE Uplink přes internet nebo pomocí SMS z mobilního telefonu.

Tepelné čerpadlo NIBE F1245 je možné ihned bez dalšího příslušenství připojit k síti internet a využívat veškerý komfort NIBE Uplink. Kdekoliv a kdykoliv můžete zkontrolovat stav vašeho systému. Dokonce i váš servisní technik může být informován o případném alarmu pomocí e-mailu ihned po jeho vzniku.

Pokud není k dispozici připojení k síti internet je možné instalovat SMS komunikační modul. Po jeho instalaci můžete snižovat či zvyšovat pokojovou teplotu ještě před vaším příchodem domů, aktivovat ohřev extra teplé vody nebo jen zkontrolovat, zda vše funguje tak, jak má.

Důmyslné řešení

Tepelné čerpadlo NIBE F1245 má kompresor a okruh chladiva umístěn v odděleném modulu, což usnadňuje jejich servis.  Primární okruh a topné okruhy se připojují k jednotce shora, což usnadňuje instalaci. Primární okruh je možné připojit i z boku. Součástí dodávky jsou též filtry nečistot. Tepelné čerpadlo NIBE F1245 je řízeno regulátorem, který zajišťuje optimální a bezpečný provoz. Na barevném LCD displeji se zobrazují přehledné informace o aktuálním stavu tepelného čerpadla, jeho době provozu i o všech důležitých teplotách. To znamená, že není nutné používat externí teplotní čidla.

Možnosti propojení se systémy

Jednotku je možné připojit k nízkoteplotním otopným systémům, jako jsou radiátory, konvektory nebo podlahové či stěnové topení.

 • Přímé připojení na nízkoteplotní otopný okruh radiátorů nebo podlahového topení. Teplota na výstupu do otopného systému se automaticky přizpůsobí aktuální venkovní teplotě
 • Ohřev bazénu
 • Chlazení (je nutno použít příslušenství)
 • Solární ohřev
 • Modulem na odpadní vzduch FLM
 • a další

Varianty

Tepelné čerpadlo NIBE F1245 je vyráběno v pěti výkonových variantách: 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW a 12 kW. Navíc jej lze zapojit do kaskády až devíti tepelných čerpadel včetně kombinace s typem F1345.

Technické parametry

Název NIBE F1245 5 kW NIBE F1245 6 kW NIBE F1245 8 kW NIBE F1245 10 kW NIBE F1245 12 kW
Energetická třída – štítek sestavy teplota 35 °C, se zahrnutím vlivu regulátoru A3-Right-DarkGreen
Výška 1800 mm
Výška stropu pro instalaci 1950 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 620 mm
Čistá hmotnost 250 kg 255 kg 265 kg 270 kg 275 kg

Odborné poradenství a cenová kalkulace zdarma

Kontaktujte naše odborníky a poraďte se o správném typu čerpadla pro Vaší situaci. Dle vybraného typu a výkonové varianty Vám poté našleme nezávaznou cenovou nabídku.

Kontaktní formulář | Přejít na kontakt

NIBE F1255

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1255

Komplexní tepelné čerpadlo, které se vždy automatický přizpůsobí aktuální potřebě tepla, takže není potřeba zapínat další zdroje. Má integrovaný ohřívač teplé vody a vynikající roční topný faktor.

10_let_zaruka  Záruka 10 let na kompresor v ceně.
 12  Vestavěný ohřívač teplé vody.
 33  Kompresor s řízeným výkonem, který se vždy přizpůsobí aktuální potřebě tepla a tak maximálně optimalizuje provozní náklady.

Hlavní vlastnosti

 • Automatické nastavení výkonu od 4 do 16 kW (nebo od 1,5 do 6 kW) podle aktuálních potřeb tepla pro danou budovu.
 • Mimořádně vysoká účinnost (SCOP)
 • Optimální roční topný faktor díky kompresoru s plynulou regulací výkonu
 • Minimální provozní náklady
 • Vysoký teplotní rozsah
  • teplota na výstupu kompresorem až 65°C (s přídavným elektrokotlem 70°C)
  • teplota na zpátečce až 58°C
 • Plánování ohřevů (teplé vody a snižování či zvyšování teploty topných okruhů, větrání apod.)
 • Příprava pro připojení dalšího externího ohřívače teplé vody, rekuperační jednotky, ohřevu bazénu, pasivní a aktivní chlazení atd.
 • Příprava pro řízení až čtyř otopných systémů s různými provozními teplotami
 • USB port pro aktualizaci softwaru a zálohování nastavení
 • Záruka 10 let na kompresor v ceně
 • Integrovaný ohřívač teplé vody je dodáván pouze v nerezovém provedení
 • Kompatibilní s NIBE Uplink

Hlavní výhody

Plynulá regulace výkonu

Plynulá regulace výkonu znamená, že se tepelné čerpadlo v kterémkoli okamžiku automaticky přizpůsobí požadavkům na vytápění budovy. Když je třeba více topného výkonu nebo více teplé vody, jeho výkon se zvýší, když je potřeba tepla nižší, sníží se příslušným způsobem otáčky kompresoru a výkon se sníží.

Vzhledem k tomu, že toto tepelné čerpadlo pracuje za optimálních provozních podmínek po celý rok, maximalizuje své přínosy a minimalizuje tak provozní náklady. 

Protože kompresor je řízen frekvenčním měničem, tepelné čerpadlo se neustále přizpůsobuje aktuální potřebě tepla pro vytápění domu. To vede ke zvýšení jeho celoroční průměrné účinnosti a nižším provozním nákladům, protože je vždy nastaven správný výkon bez zbytečného spínání dalších zdrojů.

Rozšiřujte, postavte bazén, renovujte...

Zvolíte-li tepelné čerpadlo NIBE F1255, získáváte možnost dalšího zvětšování vytápěných prostor. Jeho vysoký výkon (max. 16 kW) vám umožní v budoucnu rozšířit váš dům i postavit vytápěný bazén bez nutnosti zvyšování instalované kapacity tepelného čerpadla. Další výhodou je, že vyžaduje malý montážní prostor a snadno se instaluje.

Vzdálená správa NIBE UPLINK™

NIBE uvedlo na trh nejrychlejší, nejjednodušší a nejúčinnější nástroj pro dálkovou správu NIBE Uplink, abyste získali úplnou kontrolu nad vaším topným systémem. Tento systém je kompatibilní s tepelným čerpadlem NIBE F1255 již v základní verzi.

Tepelné čerpadlo NIBE F1255 je možné ihned bez dalšího příslušenství připojit k síti internet a využívat veškerý komfort NIBE Uplink. Kdekoliv a kdykoliv můžete zkontrolovat stav vašeho systému. Dokonce i váš servisní technik může být informován o případném alarmu pomocí e-mailu ihned po jeho vzniku.

Pokud není k dispozici připojení k síti internet je možné instalovat SMS komunikační modul. Po jeho instalaci můžete snižovat či zvyšovat pokojovou teplotu ještě před vaším příchodem domů, aktivovat ohřev extra teplé vody nebo jen zkontrolovat, zda vše funguje tak, jak má.

Technické parametry

Název  Hodnota
Energetická třída - štítek sestavy, teplota 35 °C, se zahrnutím vlivu regulátoru A3-Right-DarkGreen
Jmenovitý výkon 1,5 - 6 kW 4 - 16 kW
Objem ohřívače vody 180 l
Výška 1800 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 620 mm
Čistá hmotnost 220 kg 245 kg

Odborné poradenství a cenová kalkulace zdarma

Kontaktujte naše odborníky a poraďte se o správném typu čerpadla pro Vaší situaci. Dle vybraného typu a výkonové varianty Vám poté našleme nezávaznou cenovou nabídku.

Kontaktní formulář | Přejít na kontakt

NIBE F1345

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1345

Perfektní řešení se dvěma výkonnými kompresory pro instalace vyšších výkonů do bytových domů, komerčních objektů, škol, kostelů a dalších objektů s velkou potřebou tepla.

 

34 2x výkonný kompresor Scroll pro lepší dávkování výkonu. Je tak např. umožněn souběh ohřevu teplé vody a vytápění objektu.
 19  Pro dosažení vyšších výkonů je možné spojovat několik tepelných čerpadel do tzv. kaskády.
 22  Nástroj pro dálkovou správu NIBE Uplink, abyste získali úplnou kontrolu nad vaším topným systémem. Systém umožňuje i přímé informování servisního technika emailem o vzniklé závadě.

Hlavní vlastnosti

Tepelné čerpadlo nové generace pro úsporné vytápění a ohřev vody ekologickým šetrným způsobem.

 • Perfektní řešení pro instalace vyšších výkonů
 • Možnost zapojení do kaskád až 9-ti tepelných čerpadel včetně kombinací s typy F1145, F1245
 • Vysoký topný faktor - rychlá návratnost investice
 • Vysoká teplota na výstupu (65oC) umožňuje vysokou flexibilitu instalace
 • Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou jednotek s množstvím chladiva nižším než 3 kg na jednotku
 • LCD displej zobrazující jednoduše veškeré informace o celém systému
 • Regulátor umožňuje coloroční řízení vnitřního klimatu v objektu (vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, ohřev bazénu, ventilaci...)
 • Velká variabilita zapojení umožňue kombinaci se solárními systémy, kotlem na plyn či dřevo nebo elektrokotlem
 • USB port pro snadnou aktualizaci softwaru
 • Elegantní nadčasový design
 • Mimořádně nízká hlučnost
 • Se dvěma výkonnými kompresory je toto tepelné čerpadlo ideálním zdrojem tepla pro bytové domy, komerční objekty, školy, kostely nebo jiné domy s vyšší tepelnou ztrátou

Popis produktu

Tepelné čerpadlo NIBE F1345 se skládá ze dvou kompresorových jednotek a řídící jednotky s barevným displejem. Inteligentní řídící systém monitoruje aktuální požadavky energie, ohřev teplé vody či bazénu a spíná podle potřeby. V případě, že tepelné čerpadlo není schopné pokrýt svým výkonem potřebu energie, pak řídící systém sepne i doplňkový zdroj. Tepelné čerpadlo NIBE F1345 má vestavěná oběhová čerpadla a součástí je i oběhové čerpadlo primárního okruhu (u 40 - 60 kW typu je primární oběhové čerpadlo externí, ale je součástí dodávky). Zdrojem primární energie může být také odpadní teplo z technologických procesů.

Energie z primárního okruhu je prostřednictvím ekologicky nezávadné nemrznoucí směsi předávána ve výparníku tepelného čerpadla chladivu, to se ohřeje a po stlačení kompresorem se dále zvýší jeho teplota. Takto získanou energii předává v kondenzátoru topné vodě.

Vzdálená správa NIBE UPLINK™

Tepelné čerpadlo NIBE F1345 je možné ihned bez dalšího příslušenství připojit k síti internet a využívat veškerý komfort NIBE Uplink. Kdekoliv a kdykoliv můžete zkontrolovat stav vašeho systému. Dokonce i váš servisní technik může být informován o případném alarmu pomocí e-mailu ihned po jeho vzniku.

Pokud není k dispozici připojení k síti internet je možné instalovat SMS komunikační modul. Po jeho instalaci můžete snižovat či zvyšovat pokojovou teplotu ještě před vaším příchodem domů, aktivovat ohřev extra teplé vody nebo jen zkontrolovat, zda vše funguje tak, jak má.

Technické parametry

Typ NIBE F1345
24 kW
NIBE F1345
30 kW
NIBE F1345
40 kW
NIBE F1345
60 kW
Energetická třída - štítek sestavy
teplota 35 °C, se zahrnutím vlivu regulátoru
A3-Right-DarkGreen
Výška 
(bez nastavitelných nožiček 30-50 mm) 
1800 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 620 mm
Hmotnost 325 kg 335  kg 352  kg 353  kg

Odborné poradenství a cenová kalkulace zdarma

Kontaktujte naše odborníky a poraďte se o správném typu čerpadla pro Vaší situaci. Dle vybraného typu a výkonové varianty Vám poté našleme nezávaznou cenovou nabídku.

Kontaktní formulář | Přejít na kontakt