Ekologie a šetření ruku v ruce

Volba vytápění úzce souvisí s energetickými vlastnostmi domu. Proto je nezbytné při výběru topného sy stému zohlednit konkrétní podmínky v budově. Ekologie souvisí také s minima lizací dodávané energie, proto je rozumné vyřešit úniky tepla pláštěm budovy, například vhodným zateplením či volbou nebo rekonstrukcí oken.