Kategorie

Ekologické vytápění / Kotlíková dotace / Rodinné a bytové domy

Rodinný dům Meleček

Tepelné čerpadlo NIBE F2120-20kW
Vnitřní systémová jednotka NIBE VVM500

ZAJIŠTĚNÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO INVESTORA – II. VÝZVA

Dodané služby

  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda