Kategorie

Komerční a průmyslové stavby

Multifunkční areál Opava

Dodané služby

  • Kanalizace
  • Plynoinstalace
  • Plynová kotelna objektu
  • Topný systém objektu
  • Vodoinstalace